O nama

Ne postoji ništa što može više unaprediti naša stručna znanja od interakcije sa kolegama!

Svako ko se ozbiljno bavi svojim poslom ima potrebu da bude u trendu i da zna kakva su glavna svetska kretanja iz oblasti kojom se bavi. Jedan od načina da otpratimo svetske trendove je da se informišemo o stručnim skupovima i stručnim manifestacijama koje se odvijaju kako kod nas, tako i u inostranstvu, i da izaberemo one koje bismo želeli da posetimo.

Ovaj blog je informativnog karaktera i daje mogućnost informisanja o stručnim manifestacijama. Naravno, blogom nisu obuhvaćene baš sve manifestacije već samo neke, a podeljen je u dve veće celine/kategorije. Jedna se odnosi na sajmove i izložbe, a druga na medicinske kongrese.

Deo koji se zove “sajmovi i izložbe” se odnosi na različite stručne manifestacije iz svih oblasti osim medicine (autoindustrija, tehnika, informatika, elektronika, građevinarstvo…). Iako smo kategorisali ove manifestacije pod nazivom sajmovi i izložbe, tu će biti pisano i o drugim stručnim skupovima.

Deo koji se zove “medicinski kongresi” se odnosi na različite manifestacije iz oblasti medicine (kardiologija, interna medicina, infektologija, ortopedija, alergologija, endokrinologija…).

Cenimo svaku Vašu kritiku i zahvaljujemo se na svim dobronamernim sugestijama koje nam šaljete!

Vaš TTI tim