CEBIT 2018 – Nevidljive granice između realnog i imaginarnog

Pozivamo Vas da sa nama putujete na CEBIT 2018, koji se održava u Hanoveru u terminu 11/15.06.2018. i otkrijete koliko su čvrste granice izmežu realnog i imaginarnog!