Embedded World – Uronite u svet elektronike!

Sajam Embedded World, sa pratećom konferencijom, je vodeća svetska manifestacija na temu “embedded” sistema. Ove godine održava se u Nirnbergu u terminu 27.02/01.03. Ovaj događaj pokriva sledeće glavne oblasti: sigurnost elektronskih sistema, distribucija procesa iz globalnih sistema u podsisteme (distributed inteligence), umreženi objekti (internet of things), e-mobilnost, energetska efikasnost...