Hannover Messe 2019 – Trodelno čudo od uređaja

Ove godine u aprilu, na sajmu Hannover Messe 2019, kompanija Helmut Fischer GmbH će nam se predstaviti sa ubojitom trodelnom spravicom koja služi za raznorazna korisna merenja.

Ovaj uređaj je minijaturan, može da stane u šaku, a uz pomoć najnovijih tehnologija meri debljinu slojeva materijala, površine profila, a pored toga markira i delove konstrukcija gde se skuplja vlaga i kod kojih postoji mogućnost korozije. Glavna prednost ove spravice je, pored velične, fenomenalna funkcionalnost i to što maltene nikakva obuka nije potrebna za korišćenje. Čak je novi zaposleni, koji nisu preterano upućeni u tehničke procedure, mogu koristiti bez ikakvih problema.

Ona koristi “MMS inspection DFT High” tehnologiju koja vrlo precizno daje mere slojeva na čeliku i gvožđu, te na obojenim metalima i legurama gvožđa. Pored toga meri i premaze na obojenim metalima kao što je aluminijum, na primer. Uređaj može vršiti merenja iz bilo kog ugla jer se displej velikog kontrasta sam rotira da bi ga merač lako video. Sa druge strane, spravica sama automatski određuje koji će program korsititi, pa sam korisnik ne mora da vrši komplikovana štelovanja, niti je potrebno da poseduje visoko specijalizovano znanje da bi je koristio.

Merenja se vrše vizuelno, putem zvuka ili preko vibracija. Softver je veoma jednostavan i vodi korisnika postepeno kroz korake i individualne merne programe, tako da prostora za grešku nema. Pored svega ovoga uređaj je kompatibilan sa SSPC-PA 2 i ISO 19840 standardima i prilično je robustan pa se može korsititi u negostoljubivom okruženju kao što je maritimni sektor, na primer. Uređaj je otporan je na udarce, prašinu i mlazni pritisak vode.

Podsećamo, sajam tehnike Hannover Messe se ove godine održava u terminu 01/05.04.2019. Pozivamo vas da nam se pridružite na putovanju u Hanover.  Više termina je u ponudi, a prijave su u toku!