CEBIT 2019 – Izmene

Još u novembru 2018. godine objavljena je informacija da se sajam CEBIT neće više održavati u Hanoveru. Naime, gdin Oliver Frese, koji je do sada bio zadužen za organizaciju ovog događaja, zbog smanjenog interesovanja izlagača, napustio je kompaniju Deutsche Messe. Bez obzira na inovativni pristup, izuzetan trud i silan doprinos gdina Fresea organizaciji sajma CEBIT, došlo je vreme za izmene i razvoj u nešto drugačijem pravcu. A, šta se zapravo desilo?
Tehnološki napredak u digitalnoj ekonomiji doveo je do smanjenja interesovanja za “horizontalne” događaje ovog tipa, jer je sve više izlagača zainteresovano da se preorijentiše na direktan pristup industriji kako bi se generisali novi poslovi i ubrzala penetracija tržišta. Dakle, došlo je vreme za promene, reorganizaciju i novi pristup poslovanju.
Klasičan CEBIT na koji smo tradicionalno navikli će biti održan u Moskvi u junu (program putovanja će biti objavljen blagovremeno), a IT deo sajma CEBIT koji se usko vezao za industriju će biti preuzet i proširen od strane Hannover Messe-a (sajma tehnike u Hanoveru) koji se održava ove godine početkom aprila. Pored dela koji je usko posvećen primeni IT-a u industriji, na hanoverskom sajmu tehnike, biće i specijalnih događaja posebno kreiranih za glavne rukovodioce i osobe zadužene za donošenje odluka u ovoj oblasti. Interesantno je to da je CEBIT upravo proistekao iz hanoverskog sajma tehnike, a da mu se sada delimično vraća.
Ukoliko radite u oblasti IT-a u industriji, svakako se možete prijaviti za program putovanja na Hannover Messe. A, ukoliko, ipak želite da sačekate i budete pioniri posetioci sajmu CEBIT u Moskvi, stojimo Vam na raspologanju. Program putovanja biće dostupan uskoro na našoj internet stranici. Interesujte se!