CEBIT 2018 – Nevidljive granice između realnog i imaginarnog

Pozivamo Vas da sa nama putujete na CEBIT 2018, koji se održava u Hanoveru u terminu 11/15.06.2018. i otkrijete koliko su čvrste granice izmežu realnog i imaginarnog!

Poslovni eksperti nedvosmisleno predviđaju svetlu budućnost virtuelnoj (VR) i proširenoj realnosti (VR-virtual reality / AR-augmented reality). Brojne IT kompanije i startup-ovi sa nestrpljenjem očekuju svoj deo kolača na preširokom polju solucija u ovoj oblasti. Izgleda da nema granica komercijalnim mogućnostima koje VR i AR prižaju.

Stručnjaci kažu da je VR neka vrsta uspavanog džina u modernim tehnologijama. Prvi put se javlja još pre skoro pola veka ali do sada komercijalna primena nije značajnije zaživela. Sada se to menja pa uz podršku proširene realnosti (Augmented Reality) sve ukazuje na to da će se VR proširiti na sve segmente života, od nauke do društva.

U čemu je razlika izmedju VR i AR? Virtuelna realnost podrazumeva potpunu imaginaciju, impresiju kroz kompjutersku simulaciju. Za razliku od toga, AR podrazumeva veštačke elemente – imaginaciju koja se uklapa u postojeći realni prikaz. Na taj način imaginacija postaje neka vrsta interaktivnog okruženja.

Aktuelne tehnologije se koriste i primenjuju na različitim poljima. Često nismo ni svesni u kojoj je meri “proširena realnost” (AR) prisutna u svakodnevnici. Pomenimo samo brojne aplikacije sa bezbroj opcija koje one nude a koje svakodnevno koristimo u smart telefonima…

Za razliku od prethodnog, virtuelna realnost je mnogo prisutnija u profesionalnom kontekstu pre svega na polju visoke tehnologije. Tako se na pr. doktori obučavaju za izvođenje komplikovanih operacija, proizvođači automobila prave prototipove, forenzičari koriste simulaciju kako bi rasvetlili okolnosti kriminogenog ponašanja i sl. Do nedavno je primena virtuelne realnosti bila ograničena na usko polje u tzv. tržišnim nišama. Međutim, već danas je primetna sve šira upoteba virtuelne realnosti na tržištu običnih krajnjih korisnika i time postaje sve lukrativnija.

Svetski prepoznatljivi brendovi (eBay, Facebook, Google, Sony…) i lideri na polju visokih trehnologija se utrkuju za svoje pozicjie na polju VR tehnologije. Tako je eBay na primer predstavio opciju “Sight Search”, prvu pravu virtuelnu prodavnicu u kojoj uz pomoć specijalnih naočara kupci mogu da sagledaju karakteristike predmeta koje kupuju. Istovremeno Facebook pokušava da društvenu virtuelnu realnost približi masovnom korišćenju, Google kroz svoj pristup omogućava korisnicima da istražuju realne prostore “uronjeni” u digitalno iskustvo…

Ovakve kompanije su svojevrsni tehnološki pioniri u nastojanjima da inovacije na polju virtuelne realnosti približe širokoj publici. U tom kontekstu, virtuelna realnost izvesno menja način na koji kupujemo, način na koji međusobno komuniciramo, način na koji sagledavamo svet. Stručnjaci kažu da će virtuelna realnost dominirati kao što su nekada dominirali personalni računari, a za njima smart telefoni i tableti.

Pozivamo Vas da nam se pridružite i zajedno sa nama posetite CEBIT 2018. Prijave su u toku!