Hannover Messe 2018 – Ekonomija je razlog!

Zašto Industrija 4.0, zašto IoT, zašto veštačka inteligencija? Razlog se može sažeti u jednu reč, a to je ekonomija. Ekonomija redefiniše odnose proizvodnje i tržišta i vodi ka progresivnom rastu. Postavlja se pitanje zašto kompanije kao Google, Apple, Amazon, Facebook i druge imaju tako uspešan nastup. Šta druge firme mogu od njih da nauče? Pozivamo Vas da nam se pridružite da zajedno posetimo sajam Hannover Messe 2018 koji se ove godine održava u terminu 23/27.04.

Digitializacija u proizvodnji je sinonim za industriju 4.0. Oprema i proizvodi su u sprezi sa inteligentnom proizvodnjom. Ovakav revolucionarni pristup dovodi do transformacije tržišnih struktura.

Veliki broj poslovnih sistema nudi proizvode i usluge na digitalnoj osnovi. U takvim uslovima korisnici i pružaoci usluga se sve više približavaju. To je od posebnog značaja za krajnje korisnike koji mogu da pronađu sve što ih interesuje na jednom mestu, uporede cene i karakteristike, i istovremeno naruče ono što im je potrebno (Apple App Store, Google Play, Amazon…).

Digitalne platforme nude širok spektar benefita firmama koje na taj način predstavljaju svoje proizvode i usluge. Kompanije koriste kompletnu infrastrukturu bez gubljenja vremena na formiranje iste i to im omogućuje da pristupe tržištu bez posebnih napora i troškova. Bez takve vrste podrške mnoge današnje firme ne bi bile u mogućnosti da funkcionišu.

Kompanije prodaju svoj proizvod na kompletno transparentnom tržištu. Samo jednim klikom su odvojeni od konkurencije. Podrazumeva se da takvi uslovi prave veliki pritisak na njih da realizuju proizvode i inovacije koji su konkurentniji nego na tradicionalnom tržištu. Kreatori platformi ohrabruju konkurenciju sa ciljem da krajnji korisnik dobije što veću mogućnost izbora i time se krug sve više sužava.

Tako je, na primer, firma Trumpf koja se bavi mašinstvom angažovala softversku kuću Axoom Gmbh radi izrade digitalne poslovne platforme za Industriju 4.0. Cilj je bio da se utaba put ka inteligentnoj fabrici koja će biti u stanju da proizvodi manje serije. Sa ovakvim sveobuhvatnim rešenjem lako se prati raspoloživost mašina, materijala i ljudstva. Istovremeno se otvara opcija softverskog praćenja mogućnosti realizacije partnerskih kompanija na koje se može osloniti u pojedinim tržišnim zahtevima.

Sa druge strane Siemens je uveo cloud based platformu MindSphaere, koja je zamišljena kao centralna komponenta IoT operativnih sistema čime se unapredila proizvodnja putem analiziranja proizvodnih podataka. I više od toga, platforma služi kao osnova za aplikacije i servise bazirane na obilju podataka i koristi se za razne potrebe – od predviđanja održavanja, preko upravljanja energetskim resursima, do optimizacije resursa…

Pod ovakvim okolnostima pred rukovodioce kompanija se postavlja pitanje odnosa između nove platforme i tržišta. Da li platformu treba razvijati samostalno? Ako je odgovor potvrdan, sa kojim partnerima? Ukoliko ne, kako da se najbolje upotrebi neka od postojećih platformi? Rukovodiocima sigurno nije lako! Mnogo je faktora u igri koji utiču na donošenje ispravne odluke.

Digitalna fabrika kao jedna od glavnih tema na sajmu Hannover Messe 2018 biće mesto gde proizvodne kompanije mogu da razmene ideje i iznađu puteve za digitalnu budućnost. Nije kasno da nam se pridružite i sa nama putujete na hanoverski sajam tehnike. Prijave su u toku!