Hannover Messe 2018 – Koboti u industriji

Ove godine, na sajmu Hannover Messe koji se održava u terminu 23/27.04. dočekaće nas koboti, tzv. kooperativni roboti. Za razliku od klasičnih robota koji funkcionišu po principu unapred programiranih komandi, koboti su u stanju da reaguju na relaciji sa ljudima zbog svoje opremljenosti senzorima i softverom koji im omogućavaju potpuno novu vrstu timskog rada. Ovakav pristup daje kompanijama mogućnost da u oštrim tržišnim uslovima budu korak ispred svoje konkurencije. Zato Vas pozivamo da nam se pridružite na putovanju na Hannover Messe i uživo sve ovo iskusite!

U žargonu ih zovu ČELIČNE KOLEGE i njihov broj svakodnevno raste. Tako na primer nemačka industrija trenutno na svakih 10.000 zaposlenih ima uposleno 290 multifunkcionalnih robota. Njihova uloga nije u tome da zamene ljudski rad već da, kao nova generacija robota, zajedno sa ljudima rade na određenom zadatku. Za razliku od tradicionalnih industrijskih robota koji funkcionišu samostalno kao fizički izolovane jedinke, koboti stupaju u direktan kontakt sa ljudima radeći na istom zadatku. Korišćenjem senzorske tehnologije oni prate pokrete i položaj ljudi i omogućuju da se radni proces odvija bez mogućnosti eventualne povrede ljudi tokom rada. Koboti su fleksibilni, lako se programiraju i još lakše pokreću. U nekim slučajevima koboti su teški tek nekoliko kilograma i radnik ih nosi i aktivira po potrebi.

Auto industrija u Nemačkoj uveliko koristi kobote pa tako BMW i Ford predstavljaju avangardu u ovoj oblasti. Artikulisani koboti su instalirani u proizvodni proces zajedno sa ljudima. Tako npr. samostalno stavljaju zaptivnu masu na vrata koristeći alate koje koriste iskusni radnici, a imaju i prednost u lakšem pristupu kompleksnim instalacijama, kojima ljudi ne mogu na lak način prići. Radnici su na taj način oslobođeni monotonog i psihički opterećujućeg rada, ali su, naravno, prisutni jer su nezamenljivi u sagledavanju celovitosti postupaka i njihove uspešne sveukupne realizacije.

Jedno od značajnih pitnja koja se javljaju u vezi radne korelacije ljudi i kobota je pitanje sigurnosti.

Već su definisana stroga sigurnosna pravila za rad sa kobotima i to sa ciljem da se minimalizuje rizik od povrede radnika u industrijskoj proizvodnji. Jedan od načina je baziran na “direktnom upravljanju” radom kobota što znači da se robot pokreće tek nakon primljene čovekove instrukcije (na primer dodirivanjem robotske ruke). Na taj način radnik ima potpunu i permanentnu kontrolu nad radom kobota. Za razliku od prethodnog, ukoliko se kobotu dozvoli da se pokreće samostalno bez direktnog upravljanja onda je neophodno da ima permanentni monitoring. Takođe, unapred je definisana sigurnosna zona između kobota i čoveka što znači da, ako se ta zona povredi, kobot automatski usporava svoje pokrete u cilju sprečavanja eventualne povrede radnika. I na kraju, u slučaju da je potrebno, aktivira se tzv. “monitored stop” kada kobot odmah u potpunosti staje i omogućava čoveku da komotno uđe u njegov radni prostor. Jedna od sigurnosnih mera je i definisanje brzine kojom kobot radi. Njegova brzina i snaga su prigušeni i pod stalnom kontrolom tako da ne mogu značajnije oštetiti radnika čak i prilikom pokretanja. Nasuprot tome, ako radnik neočekivano uđe u radni prostor kobota i robotska ruka ga udari, proračuni su urađeni tako da, čak i da do ovoga dođe, snaga kojom se robotska ruka kreće ne može izazvati ozbiljnije povrede.

Tehnologija automatizacije je osnovni element savremenog digitalnog nadmetanja. Mnoga rešenja su raspoloživa, a koja su najefikasnija možete da vidite na sajmu Hannover Messe 2018. Prijave za putovanje su u toku!