Hannover Messe 2018 – Veštačka inteligencija

Pozivamo Vas da nam se pridružite na putovanju na veliki Hanoverski sajam tehnike Hannover Messe 2018 koji se ove godine održava u terminu 23/27.04. i upoznate se sa primenom veštačke inteligencije u industriji 4.0.

Glavna karakteristika industrije 4.0 su mašine koje su sposobne da uče pomoću pristupa ogromnom broju podataka. Veštačka inteligencija je u stanju da putem prepoznavanja uzoraka i na bazi iskustva stvori sopstvenu sliku o zadatku koji treba izvršiti. To je osnovni razlog zašto je ovakva tehnologija našla svoje mesto u industrijskim procesima. Današnje ogromne baze podataka i tehnološka rešenja pretvaraju u stvarnost nešto što je do juče posmatano kao daleka budućnost. Dakle, osnov veštačke inteligencje je sposobnost mašina da uče uključujući i tzv. deep learning (mašine oponašaju ljudsko razmišljanje i donose odluke) kao i korišćenje ogromnih baza podataka, a sve u cilju optimizacije procesa, pronalaženja novih rešenja, proširenja vidika…

Bez obzira na to da li se radi o maloj ili srednjoj kompaniji ili internacionalnoj korporaciji, svaki oblik poslovne organizacije akumulira podatke koji se i te kako mogu iskoristiti. Uz odgovarajući softver podaci se konsoliduju i procenjuju u cilju predviđanja. Mašine koje uče koriste te podatke, prepoznaju karakteristike i odnose među istima, te koristeći algoritme izvode generalne zaljučke… Svakako da je za takav projekat nužno obezbediti kvalitetnu IT infrastrukturu koja će zadovoljiti potrebe veštačke inteligencije i sposobnost mašina da uče. Krajnji cilj učenja mašina je da prepoznaju uzorke i izvlače zaključke iz istih. Zaključci se koriste u daljem procesuiranju…

Na sadašnjem nivou razvoja najuobičajeniji metod učenja je prepoznavanje slike. Veštačka inteligencija je našla široku primenu na polju digitalni asistenata ili inteligentnih robota, u oblasti prepoznavanja lika, prepoznavanja i procesuiranja govora, automatizovanog prevođenja i transkripcije, tekstualne i video analize, autonomne vožnje…

U inteligntnoj fabrici proizvodni procesi su povezani – mašine, uređaji i komponente međusobno komuniciraju. Tom prilikom se sakuplja ogromna količina podataka koja služi da se optimalizuje proizvodni proces. Tako npr. veliki broj podataka (Big data) potpomaže proces optimizacije koristeći tehniku prepoznavanja i analize slike… u proizvodnim uslovima inteligentni sistemi identifikuju objekte na pokretnoj traci i u stanju su da ih automatski sortiraju. Takvi sistemi se takođe koriste u kontroli kvaliteta. Oni prepoznaju greške u proizvodnji pa čak i greške u boji…

Danas kompanije koriste sposobnost mašina da uče i u oblasti održavanja. Uz pomoć senzora veštačka inteligencija pomaže registrovanje potrošnje energije pojedinih mašina, analizira cikluse održavanja i prilagođava ih u skladu sa situacijom do sledećeg koraka. Operativni podaci indikuju kada pojedini deo treba zameniti, odnosno gde se može dogoditi kvar. Kako količina podataka raste, sistem postaje bolji, samostalno se optimizuje, pa samim tim i vrši preciznija predviđanja.

Eksperti kažu da kompanije koje koriste inteligentne mašine sa sposobnošću učenja povećavaju svoje ekonomske performanse. Najbolji rezultati se očekuju u IT i finansijskom sektoru, telekomunikacijama i proizvodnoj industriji. Ako želite da zavirite u budućnost i detaljno sagledate šta je sve danas moguće postići u idustrijskoj primeni veštačke inteligencije i mašina koje uče pođite sa nama na Hannover Messe 2018. Prijave su još uvek u toku!