Hannover Messe 2018 – Predvidivo održavanje

Nekada su se mašine kvarile da bi se nakon toga popravljale. Današnji inteligentni sistemi prepoznaju greške pre nego što iste prouzrokuju posledice. Pozivamo Vas da nam se pridružite na putovanju na sajam Hannover Messe koji se ove godine održava u terminu 23/27.04.

Predviđanje kvarova ima izuzetan uticaj na smanjenje troškova i predstavlja novi poslovni model u održavanju. Ono što je ključ za takav model poslovanja je tzv. integrisan monitoring rada mašina i opreme. Takav pristup je neophodan kada se radi o Industriji 4.0, IoT i Big Data pristupu… Kreatori budućih tehnologija već danas opremaju mašine i industrijske sisteme senzorima i adekvatnim softverom koji omogućavaju daljinsko praćenje njihovog rada.

Popraviti pre nego što se pokvari je današnji imperativ inteligentnih fabrika, modus vivendi servisiranja i održavanja. Nekada su proizvođači mašina i opreme više zarađivali na održavanju i servisiranju nego na prodaji same mašine. Postojao je univerzalni plan održavanja i servisiranja nezavisno od uslova eksploatacije. Današnje i buduće predvidivo održavanje je bazirano na permanentnom praćenju komponenata unutar mašine, na primer, tu je senzor koji meri vibracije, temperaturu ili vlažnost; specijalizovani softver za održavanje beleži podatke koje dobija od raznih senzora, obrađuje ih i unapred prepoznaje situacije kada neka od komponenata treba da bude zamenjena… Na taj način, nezavisno od servisnog plana, blagovremeno se menjaju komponente koje imaju tendenciju da zaustave rad mašine pa i celog sistema.

Ključne prednosti predvidivog održavanja se vide u maksimalnom izbegavanju zastoja u proizvodnji, uštedi energije i uštedi u troškovima održavanja. Moguće uštede su enormne. Npr. Američka železnička kompanija Union Pacific je utvrdila godišnju uštedu od 100 miliona USD samo na bazi predvidivog održavanja. Treba imati u vidu da ovakvo održavanje nije namenjeno samo velikim mašinama i sistemima. Tako je, na primer, na ovom sajmu 2016.godine čuveni ABB predstavio niskovoltažne mašine koje imaju ugrađen sistem predvidivog održavanja sa relativno prihvatljivim cenama i brzom amortizacijom u situacijama kada su i manje brojke u pitanju.

U budućnosti, ne samo da će tehničari blagovremeno zamenjivati potrebne delove i održavati sistem u stalnoj funkciji, već će permanentna analiza podataka koju obezbeđuju inteligentne mašine da daju pravu sliku njihovih mogućnosti. Operativne greške i pogrešna setovanja u većini slučajeva postaće prošlost. Perspektivno gledano, predvidivo održavanje neće analizirati samo podatke koje sama mašina daje, već će se oslanjati i na spoljašnje podatke od značaja za rad, kao što su frekventnost narudžbi, kvalitet materijala pa čak i vremenske prilike…

Predvidivo održavanje neophodan je uslov za predvidivu proizvodnju koja omogućava da proizvodne jedinice postaju prave inteligentne fabrike. Pozivamo Vas da nam se pridružite na putovanju na Hannover Messe i sve ovo vidite uživo! Prijave su u toku.