Hannover Messe 2018 – Inteligentne fabrike

Pozivamo Vas da i ove godine sa nama putujete na sajam Hannover Messe kako biste se upoznali sa modernim fabrikama koje koriste inteligentne sisteme snabdevanja. Za uspešno funkcionisanje inteligentne fabrike nužno je inteligentno snabdevanje. To je jedina dobitna kombinacija u digitalnoj eri kada su inteligentne komponente i materijali od vitalnog značaja za funkcionisanje Industrije 4.0.

Zahtevi krajnjih korisnika postaju sve sofisticiraniji i primoravaju proizvođače na izuzetnu fleksibilnost čime se serijska proizvodnja svodi na sve manji broj jedinica. U takvim uslovima nameće se potreba proizvodnje svakog proizvoda na što jednostavniji i efikasniji način kao što je slučaj prilikom masovne-serijske proizvodnje. Ovakav trend ubrzava digitalnu transformaciju proizvođača koji svakim danom svoje fabrike podižu na viši proizvodni nivo, pretvarajući ih u inteligentne fabrike sa najnovijim softverom, hardverom i proizvodnim mogućnostima koje su u stanju da odgovore novim tržišnim izazovima.

Kompanije koje su specijalizovane za isporuku neophodnih komponenata i materijala će postati ključni dobavljači inteligentnih proizvodnih procesa. One vremenom dobijaju sve veću ulogu u Industriji 4.0, pri čemu IoT (internet of things) postaje stvarnost. Jedino na taj način će komunikacija između proizvodnog i digitalnog procesa putem razmene podataka i prosleđivanja instrukcija postati srž buduće inteligentne fabrike.

U cilju uspešnosti Industrije 4.0 na širem planu neophodno je izvršiti standardizaciju komunikacije da bi se ista olakšala. U tom cilju dobavljači senzora, kablova i sl. moraju raditi sa inženjerima nadležnim za softver, mašine i fabričke sisteme. Pre nego što proizvodnja počne, kompanije moraju da usklade brojne komponente zavisno od vrste proizvodnje i koncepcije same fabrike. Mnogi dobavljači opreme nude modularne sisteme u raznim opcijama, pri čemu su u mogućnosti da dodaju ili oduzmu pojedine module zavisno od individualnih potreba. Takav pristup izvesno štedi vreme i obezbeđuje funkcionalnost adekvatno potrebama.

Osnova funkcionisanja inteligentnih fabrika su RFID (Radio Frequency Identification) čipovi i senzori. RFID čipovi kao nosioci informacija omogućavaju komunikaciju između materijala i mašina i nose informaciju kako će materijal biti procesuiran. Jedan segment inteligentnog snabdevanja je mogućnost permanentnog praćenja subjekata involviranih u proces u realnom vremenu. Inteligentni senzori su ključni za prikupljanje i razmenu informacija između mašina. Oni primaju informaciju tokom procesa i održavaju funkcionalnost sistema. Pojedini senzori permanentno prate i primaju informacije i istovremeno ih prosleđuju ostalim delovima sistema što omogućava konstantni monitoring i povećanje efikasnosti i produktivnosti sistema.

Benefiti koje umrežene inteligentne fabrike daju su izuzetni. RFID čipovi i senzori omogućavaju inteligentnim fabrikama da resurse koriste efikasnije i jednostavnije kontrolišu životni ciklus pojedinih uređaja. U slučaju da mašina ili delovi sistema zahtevaju održavanje čip ili senzor će upozoriti na to. To praktično znači da će održavanje biti prediktivno što će omogućiti da se deluje pre nego što se desi kvar. Umrežene fabrike budućnosti obuhvataju inteligentne predmete obrade, komponente i sisteme koji besprekorno odgovaraju inteligentnoj proizvodnoj liniji. To je sve veći izazov za buduće snabdevače ineligentnih fabrika.

Podsećamo, sajam Hannover Messe se održava u terminu 23/27.04.2018. Pozivamo Vas da nam se pridružite i putujete sa nama. Ovo je jedinstvena prilika da se sagleda šta je moguće danas a šta donosi sutra! Prijave su u toku!