Hannover Messe 2018 – Integrisani energetski sistemi

Pozivamo Vas da nam se pridružite na putovanju u Hanover na hanoverski sajam tehnike Hannover Messe koji se ove godine održava u temrinu 23/27.04.2018. Ovaj post biće posvećen modernom pristupu energetici, kome Hannover Messe ove godine posebno posvećuje pažnju.

Energija se odavno ne proizvodi samo u klasičnim elektranama. Mnogi industrijski procesi, ali i individualni proizvođači, danas proizvode energiju na taj način da potrošači postaju snabdevači i obratno… Uz ovakve trendove postavlja se pitanje razvoja tržišta uz decentralizovano snabdevanje energijom. Suština je u energetskom miksu!

Dobro korišćenje energije ne znači samo koristiti je efikasnije već podrazumeva i senzibilno kombinovanje proizvodnje obnovljivih energija zajedno sa skladištenjem energije u integrisanom energetskom sistemu. U ovom slučaju hibridne energetske mreže igraju značajnu ulogu. Energetski zahtevi će biti sve veći i predstavljaće izazov kako za sigurno snabdevanje tako i za stabilnost energetske mreže. Zbog toga je težište u budućnosti na inteligentnim energetskim mrežama i tehnologijama koje su temelj efikasnog i sigurnog energetskog sistema.

Jak razvoj obnovljivih energija od izuzetnog je značaja za energetske sisteme u celini. Često se dešava da solarna i energija vetra u jednoj meri budu neiskorišćene pa je nužno planiranje i reorganizacija čitavih sistema kao i poseban odnos prema skladištenju energije. Već je danas prisutno povezivanje mnogih malih proizvođača u energetski sistem (fotovoltaic sistemi na krovovima, elektrane na bio gas, kogeneracija …). Inteligentne mreže su u mogućnosti da uz skladištenje energije na optimalan način racionalno upravljaju odnosom između proizvodnje i potreba za energijom. Osnov za takvu organizaciju su savremene merno-regulacione i kontrolne tehnologije.

Inteligentne elektro mreže se oslanjaju i na druge mreže kao što su mreža prirodnog gasa, mreža daljinskog grejanja… Poenta je u usmerenju u dva pravca – sa jedne strane se energija pribavljanja, a sa druge skladišti. Umrežavanje na ovaj način ima za rezultat hibridnu mrežu u koju se mogu uključiti i infrastrukturne mreže za vodu i otpadne vode, mreže saobraćajnog sistema, čak ulična rasveta i signalizacija… sve to u cilju obezbedjenja veće efikasnosti!

Ovakvo globalno umrežavanje je najbolji put ka reverzibilnom korišćenju energije. Zgrade, fabrike, administrativni objekti postaju decentralizovani energetski snabdevači, jedinice za skladištenje, a istovremeno i distributeri. Tako na primer, energija može biti generisana fotovoltaičkim sistemima ili postrojenjima na bio gas, viškovi energije se mogu transformisati u hidrogen koji se skladišti i po potrebi ponovo pretvara u elektro energiju i toplotu uz pomoć gorivnih ćelija. U najboljem slučaju, ovakav način rukovanja energijom bi omogućio samodostatne jedinke koje u potpunosti pokrivaju svoje energetske potrebe… Dugačak je put do takvih mogućnosti, ali ko pre krene, uz uslov da zna gde ide, brže će stići…Zato Vas pozivamo da nam se pridružite i zavirite u budućnost na sajmu Hannover Messe. Prijave su u toku!