Mostra Convegno Expocomfort 2018 – Vodimo vas u svet energetske efikasnosti i klimatizacije

Sajam MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT – MCE simbolizuje potpunu sintezu kućnog komfora koji se očekuje u budućnosti. Suština je u samoj strukturi manifestacije koja odražava duh zadovoljstva kroz življenje. Stoga vas pozivamo da nam se pridružite na putovanju u Milano na sajam Mostraconvegno koji se održava u terminu 13/16.03.2018.

Još u antičko doba, u staroj Grčkoj prepoznata su četiri osnovna elementa: vatra, zemlja, vazduh i voda. Oni su u antičkoj filozofiji, nauci i medicini predstavljali elemente kosmosa kojima se ostvaruje suštinska egzistencija svih postojećih stvari i od kojih se te stvari sastoje. Analogno antičkoj postavci, grejanje, hladjenje, voda i energija čine sastavne elemente savremenog pristupa sajma Mostraconvegno koji vodi računa o njihovoj prirodnoj integraciji i međusobnom balansu.

Na sajmu Mostra Convegno, glavni elementi uz dodatne inovacije, biće predstavljeni sledećim elementima:

  • Grejanje (grejanje, alati, implementacija, komponente…) u svim pojavnim oblicima pre svega sa osvrtom na današnju i buduću regulaciju shodno održivosti kao zajedničkom obavezujućem faktoru.
  • Hlađenje (kondicioniranje vazduha, toplotne pumpe, hlađenje, ventilacija…) koje svakim danom postaje tehnloški sofisticiranije i nužno prati princip održivosti – od tretmana optimalnog kvaliteta vazduha do energetske efikasnosti.
  • Voda (tehnologija vodovoda, tretman vode, ventili i slavine, oprema za kupatila, wellness…) koja se tretira kroz sve uglove, od resursa do njene valorizacije kao elementa u oblasti estetike i wellness-a, sa celim nizom tehnološki inoviranih materijala i konfiguracija.
  • Energija (solarno grejanje, toplotne pumpe, geotermalna energija, kogeneracija, vetar, izolacija, proizvodi za bio održivo građevinarstvo…) posmatrana pre svega kroz energetsku efikasnost i obnovljive energije, koje čine suštinu strategije razvoja koja omogućuje optimalni odnos ekološkog pristupa i komfora.
  • Inteligentni objekti (automatizacija kuća i objekata, inteligentna merna tehnologija, obnovljiva elektro energija, elektro mobilnost…) pre svega podrazumevaju sisteme koji će upravljati energetskim potrebama komplementarnim rešenjima kroz interakciju sa povezanim i integrisanim okruženjem.

Zato Vas pozivamo da nam se pridružite i u našoj organizaciji posetite ovaj vodeći događaj u struci. Aranžman koji smo planirali podrazumeva četvorodnevno putovanje avionom, ali je moguće i da se napravi i drugačiji aranžman ukoliko bi takav više odgovarao Vašim potrebama. U svakom slučaju ovako organizovano putovanje na sajam MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT omogućava da se u potpunosti posvetite poseti manifestaciji, a na nama je da brinemo o svim tehničkim detaljima oko prevoza, smeštaja, transfera, itd. Prijave su u toku!