Hannover Messe 2017 – HI TEC istraživanja i praksa / Industrijski eksperti i start up kompanije / Inovacije u industrijskom sektoru…


Ove godine na sajmu Hannover Messe Univerzitet iz Kila svoja teoretska dostignuća kroz saradnju sa industrijskim gigantima sprovodi u praksu. Osim širokog spektra teoretskih rezultata, biće tu prikazani i start up projekti, razmena patenata, a biće organizovane i panel diskusije na temu transfera znanja. Ovaj projekat ima kompletnu podršku Savezne vlade Nemačke i predstavlja jedan od motora za ubrzanje industrijskog napretka. Planirana sesija, digitalizacija u nauci i biznisu, ne odgovara samo na pitanja iz oblasti tehnologije i infrastrukture, već ima i širi društveni značaj i potencijal.
Hannover Messe 24. i 25. aprila u hali 3 organizuje, u saradnji sa nemačkom i holandskom mrežom Hi Tech start up kompanija, susret sa vodećim industrijskim firmama prisutnim na ovom sajmu.
Takođe, Hannover Messe, u saradnji sa Udruženjem nemačkih start up kompanija, okuplja 40 njihovih članova koji, ne samo da konkurišu za nagradne fondove, nego pokušavaju da pronađu potencijalne investitore, potrošače, partnere i medije koji bi ih promovisali. Tako će svaki od njih 40 imati mogućnost da za 10 minuta predstavi svoj koncept. Jedini uslov za to je da pokriva neki od osnovnih tematskih segmenata na sajmu: industrijska automatizacija, snabdevanje energijom, tehnologija fluida, komprimovanog vazduha i vakuuma, industrijsko snabdevanje i istraživanje. Na prezentacijama će biti prisutni potencijalni investitori, ključni ljudi iz industrijskog sektora i predstavnici inkubatora specijalizovanih za nove tehnologije.
Bez obzira na to kojoj kategoriji od prethodno navedenih pirpadate, ovo je prilika da u našoj organizaciji posetite Hannover Messe 2017 – Hanoverski sajam tehnike!