Hannover Messe 2017 – SAMOREPARIRAJUĆI MATERIJALI

Ideja o samoreparirajućim materijalima nije nova, a sama misao o tome da se bilo šta može samo popraviti bez naše intervencije je inspirativna. Ove godine na sajmu Hannover Messe upoznaćete se sa različitim primenama ultra zvučnih talasa i 3D printera u kreiranju održivih rešenja za samorepariranje materijala.

Kada se plastika ošteti može se popraviti tako što se sitne nanotube pomešaju sa polimerima koji se još nisu sčvrnuli. Oštećena plastika ima nanotube koje su polomljene i otvorene, pa oslobođeni likvidni polimeri lako pristupaju reparaciji materijala. Univerzet u Bristolu je skočio u pomoć tradicionalnim metodama reparacije uključivši 3D printer u priču. Na ovaj način se kreira veoma jako polje precizno usmerene sile u likvidnoj plastici u nanotubama. Korišćenjem 3D prinera i ultra zvučnih talasa nanotube se mogu pomerati dok ne dođu u odgovarajuću poziciju.

Ono što je izuzetno interesantno sa stanovišta razvoja industrije je to da se procedure reparacije ovog tipa mogu odvijati i na karbonskim vlaknima, a da 3D printeri mogu da se primene i na tradicionalne kompozitne materijale kao što je na primer plastika ojačana karbonskim vlaknima. Iako je ovaj proces daleko od široke primene, svakako je uzbudljivo svedočiti genijalnim otkrićima ove vrste. Zamislite samo uštede koje se na ovaj način mogu postići, kada se radnja koja se inače odvija ručno mehanizuje na ovaj način.

Podsećamo, ove godine hanoverski sajam tehnike Hannover Messe se odvija u terminu 24/28.04.2017. Mesta još ima i prijave su u toku. Rezervišite putovanje blagovremeno!