Hannover Messe 2017 – ČAROBNA KERAMIKA

Kako je keramika primenlljiva u najrazličitijim sektorima industrije, svakako je korisno posetiti hanoverski sajam tehnike Hannover Messe i upoznati se sa novim tendencijama u ovoj oblasti. Ceo jedan paviljon pod nazivom “Applied Ceramics” (primenjena keramika) biće posvećen ovoj temi i omogućiće direktan kontakt istraživačima, proizvođačima i kupcima. Zato, rezervišite mesto u kalendaru i termin 24/28.04.2017. svakako odvojite za posetu sajmu Hannover Messe!

Na paviljonu “Think Ceramics” će se predstaviti 12 kompanija članova Nemačkog udruženja za keramiku (VKI). Ovde će biti prezentirana čitava lepeza materijala kao što su silikatna, oksidna i neoksidna keramika. Fokus će biti na aplikacijama ovih materijala u elektronici, elektrotehnici, mašinskoj tehnici i u procesnoj tehnici.

Institut Fraunhofer za tehnologiju keramike će se prvi put predstaviti na sajmu Hannover Messe sa radijalnom keramičkom pumpom koju vidite na slici. Ova komponenta će demonstrirati visoke performanse specijalno obrađene keramike sa svojim zidovima varijabilne širine i kompleksnim usecima.

Tu smo i ove godine da za Vas organizujemo putovanje na Hannover Messe. Mesta još ima, i prijave su u toku. Budite tamo gde se budućnost kreira!