Hannover Messe 2017 – Inteligentni materijali i premazi

hannovermessePriroda je puno toga fenomenalno uradila, šta više, dovela do savršenstva. Bionička nauka, inženjering i tehnologija su upravo oblasti koje pokušavaju da dostignuća prirode primene u savremenim okolnostima. Došlo je vreme da nam biljni i životinjski svet priskoče u pomoć. Vodimo vas na Hannover Messe da saznate kako.
Da li ste razmišljali o tome šta je zajedničko za površinu aviona, boju za automobil i unutrašnjost savremene boce sa deterdžentom? Odgovor je površinski premaz. Kao jedan od rezultata savremene bioničke nauke, u raznim svakodnevnim proizvodima (tiganji, odeća, kišobrani, avio i automobilska industrija, hemija….) primenjuje se tzv. lotosov efekat. Prljavština na površinama ostaje prisutna sve do momenta kada dodje u dodir sa vodom. Tada zajedno sa vodom odlazi… Radi se o samočistećim materijalima.
Drugi primer je korišćenje osobina otrovne žabe koja na svojoj koži ima dve vrste žlezda. Jedne koje vlaže kožu i druge koje ispuštaju otrov usmeren prema potencijalnim grabljivicama. Bionika je napravila analogiju i pomogla proizvodjačima aviona u borbi protiv leda na krilima koristeći ovaj princip. Pri niskim temperaturama i visokoj vlažnosti kondenzovana voda na krilima se pretvara u led. Da bi se leđenje sprečilo, tečni antifriz sa donje površine krila penetira u gornji sloj i time sprečava formiranje leda. Fantastično, zar ne?
A evo i primera koji nas sve povremeno iziritira. Sećate li se osećaja kada pokušavate da iscedite zadnje kapi tečnog deterdženta iz boce? Naučnici su našli način da se ovaj problem izbegne. Princip je jednostavan. Ako se unutrašnja površina ambalaže presvuče tankim premazom, on neće dozvoliti da bilo kakva tečnost ostane prisutna kada se flašica okrene. Ne radi se samo o tome da treba iskoristiti i poslednju kap, već ekološki gledano, sprečavamo da ta kap dođe u dodir sa sredinom gde joj nije mesto. Ovo je naročito bitno kada govorimo o upotrebi hemijski agresivnih jedinjenja koja se koriste u industriji.
Hannover Messe je mesto susreta nauke, primenjene nauke i industrije i ovde godine održava se u terminu 24/28.04.2017. Pozivamo vas da i ove godine sa nama putujete na hanoverski sajam tehnike. Prijave su u toku!